Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

Inspiratie opdoen in de Kapelkerk

wijnWat heeft u in deze complexe en vaak verwarrende tijd nog met religie, met spiritualiteit? Gelooft u nog in een God of twijfelt u daarover? Wilt u hierover weer eens geïnspireerd en geboeid worden? Loop dan op de eerste zondag van de maand tegen twaalf uur eens binnen in de prachtige Kapelkerk aan de Laat 80 te Alkmaar en maak daar een oecumenische Laatdienst mee.

In een Laatdienst wordt op een moderne wijze vorm gegeven aan liturgische vieringen door de oude bijbelverhalen te verbinden met hedendaagse maatschappelijke thema´s en zingevingvragen. De vieringen zijn oecumenisch omdat de goede dingen uit de verschillende christelijke tradities er in worden betrokken. Zo is er ook ruimte voor meditatieve stiltes. Er wordt veel gezongen in de vieringen, op eigentijdse teksten, met ondersteuning van een stevig koor en beroepsmusici. Kenmerkend voor een Laatdienst is verder dat een viering wordt voorbereid door meerdere mensen. Dit is de zogenaamde voorbereidingsgroep, waarvan de voorganger deel uitmaakt. Op deze manier ontstaat er een creatieve liturgie. Een verscheidenheid aan professionele voorgangers, die allen vanuit hun werk in de regio een maatschappelijke betrokkenheid hebben, zorgt voor variatie.

2016-2017: Barmhartigheid

Eind 2015 riep paus Franciscus 2016 uit tot het jaar van de barmhartigheid. Kijkend naar de wereld nu, met alle onrust, volksverhuizingen, oorlogen en geweld, lijkt het bijna een
profetisch gebaar.De 23ste jaargang van de Laatdiensten heeft als onderwerp:
De werken van barmhartigheid van de Meester van Alkmaar.
De in 1504 vervaardigde werken, verdeeld over zeven panelen, brengen de morele plichten van de gelovige mens in beeld. De door de Beeldenstorm gehavende werken hangen in het Rijksmuseum in Amsterdam. Uitgangspunt voor de schilderingen is het 25ste hoofdstuk van het evangelie van Matteüs, waarin zes werken van barmhartigheid worden genoemd. Om tot het heilige getal zeven te komen werd ‘de doden begraven’ als zevende werk van barmhartigheid toegevoegd.Zijn de werken van barmhartigheid nog actueel, of heeft de wereld andere beelden nodig?

7werken

2 oktober: inleiding in het jaarthema
voorganger: Ferdinand van Melle
(em. predikant PKN / geestelijk verzorger justitie)

6 november: de doden begraven
voorganger: Jos van Steen (kath. theoloog)

4 december: de naakten kleden
voorganger: Bill van Schie
(kath. theoloog / em. vlootaalmoezenier)

8 januari: de hongerigen voeden
voorganger: Yvonne Bos
(luthers predikant / biologisch tuinder)

5 februari: de zieken bezoeken
voorganger: Annerien Groenendijk
(protestant geestelijk verzorger)

5 maart: gevangenen vertroosten
voorganger: Wim Timmer
(kath. theoloog / geestelijk verzorger justitie)

2 april: de vreemdelingen onderdak verlenen
voorganger: Evelien van Melle
(em. predikant P.K.N. / geestelijk verzorger GGZ)

7 mei: de dorstigen laven
voorganger: Aly Vader (protestant geestelijk verzorger)

11 juni: een nieuw werk van barmhartigheid?
voorganger: Marleen Kramer
(prot. theoloog / coördinator de Zwaan)

7werken

Laatdienst 6 november

begraven

De doden begraven

is het hema van de Laatdienst op 6 november.

In het midden van het stuk over de Werken van Barmhartigheid van de Meester van Alkmaar staat het paneel ‘De doden begraven’.
Dat is nota bene het enige werk van barmhartigheid dat niet wordt genoemd in Matteüs 25:34-40 over de beoordeling van de rechtvaardigen. Het begraven van de doden werd in de Middeleeuwen als een goed werk beschouwd volgens de prachtige legende van Tobit (een deuterocanoniek bijbelboek).
Dát verhaal krijgen we te horen in de Laatdienst van 6 november als wij onze doden herdenken volgens de goede Allerzielentraditie.
Misschien dat het ons leert om te gaan met de enige echte zekerheid van ons leven: ‘Ooit gaan we dood. Allemaal’
Graag tot ziens op 6 november.